Namontirani RNK sistemi
 • Montaža regala na odstojnik vrši se pomoću torban vijaka tipa PEKOM M6 x 12.

 • Spoj regala podno-rotirajućom spojnicom za premošćivanje visinske razlike.

 • Montaža + račve i regala nosača kablova ostvarena je direktnom vezom pomoću torban vijaka tipa PEKOM M6 x 12.

 • Pričvršćivanje UD nosača na kosi betonski plafon pomoću anker vijaka tipa PEKOM FAZ II.

 • Montaža krivine 90° i nosača kablova ostvaruje se putem vijaka tipa PEKOM M6 x 12.

 • Montaža T račve i nosača kablova ostvarena je pomoću torban vijaka tipa PEKOM M6 x 12.

 • Pričvršćivanje nosača kablova za konzolu vrši se torban vijcima PEKOM M6 x 12 i nazubljenim maticama M6.

 • Princip izrade plafonske podkonstrukcije pomoću U profila U5 tipa PEKOM.

 • Za montažu lestvičastog ragala na plafon pomoću dve navojne šipke, koristi se profilna perforirana šina za dve navojne šipke.

 • Princip montaže poklopca na lestvičasti regal.

 • Zglobna krivina za premošćivanje razlike u visinama.

 • Princip montaže lestvičastog regala na zid sa poklopcem.

 • Pričvršćivanje nosača kablova za konzolu vrši se torban vijcima PEKOM M6 x 12.

 • Princip montaže lestvičastog regala po podu na odstojniku sa poklopcem.

 • Zglobna spojnica koristi se kod premošćivanja razlike u visinama. Zglobna spojnica se može fiksirati pod određenim uglovima.

 • Primena montaže lestvičastog nosača kablova na jednu navojnu šipku pomoću perforirane profilne šine.

 • Plafonska montaža regala vrši se pomoću UD nosača, U profila i konzola.

 • Princip montaže lestvičastog regala na zid pomoću odstojnika vrši se pomoću torban vijaka tipa PEKOM M6 x 12.