Plafonski UD nosač

Plafonski UD nosač

Kod montaže U profila koristi se UD nosač. UD nosač se montira na plafon anker vijcima tipa FAZ II. Maksimalan ugao zakretanja U profila iznosi 30°.

Tabela nosivosti

TIP DebljinaNosivostPakovanjeŠifra artikla
mmkgkomPL
UD U5 PL26111030010001
mmkgkomTC
UD U5 TC26111030020001

PL Pocinkovani lim
TC Toplo pocinkovano potapanjem

Grafik nosivosti