Proizvodi Nosači svetiljki Namontirani regali za rasvetu


Regali za rasvetu
  • Zalamajuća spojnica koristi se za izradu ugaonih krivina na licu mesta, a veza između spojnica i regala za rasvetu ostvarena je torban vijcima tipa PEKOM M6 x 12

  • Montaža regala za rasvetu na trapezni plafon ostvaruje se pomoću nosača za trapezni lim, navojne šipke i nosača regala.

  • Za montažu regala za rasvetu na plafon gde je predviđena veća visina spuštanja koristi se lanac ili sajla koja se za regal kači žičanom kukom tipa PEKOM.

  • Zalamajuća spojnica koristi se za izradu ugaonih krivina na licu mesta, a ugao se formira sečenjem krajeva regala.

  • Zglobna spojnica koristi se kod premošćivanja razlike u visinama. Zglobna spojnica se može fiksirati pod određenim uglovima.