Proizvodi Plastificirani nosači kablova Plastificirana spojnica U stuba


Spojnica U stuba

Plastificirana spojnica U stuba

Spojnica U stuba. Koristi se za spajanje 2 U profila. Za spajanje 2 profila koristi se 8 torban vijaka tipa PEKOM M8 x 16.

Tabela nosivosti

TIP Dužina LDebljinaPakovanjeŠifra artikla
mmmmkomCR
S U5 CR20021010110014

CR RAL boje