Proizvodi Pomoć pri montaži Pomoć pri montaži PNK


Pomoć pri montaži PNK
PNK

Montaža + račve i regala nosača kablova ostvarena je direktnom vezom pomoću torban vijaka tipa PEKOM M6 x 12 bez dodatnih spojnica.

Montaža krivine 90° i regala nosača kablova ostvaruje se putem vijaka tipa PEKOM M6 x 12, bez dodatnih spojnica.

Montaža regala na odstojnik vrši se pomoću torban vijaka tipa PEKOM M6 x 12.

Za montažu ragala na plafon pomoću dve navojne šipke, koristi se profilna perforirana šina.

Pričvršćivanje nosača kablova za konzolu vrši se torban vijcima PEKOM M6 x 12.

 • Plafonska montaža regala u više nivoa vrši se pomoću UD nosača, U profila i konzola.

 • Spoj regala podno-rotirajućom spojnicom za premošćivanje visinske razlike.

 • Zalamajuća spojnica koristi se za izradu ugaonih krivina na licu mesta, a ugao se formira sečenjem krajeva regala.

 • Za montažu ragala na plafon pomoću dve navojne šipke, koristi se profilna perforirana šina.

 • Pričvršćivanje nosača kablova za konzolu vrši se torban vijcima PEKOM M6 x 12.

 • Montaža regala na odstojnik vrši se pomoću torban vijaka tipa PEKOM M6 x 12.

 • Zglobna krivina za premošćivanje razlike u visinama.

 • Zglobna spojnica koristi se kod premošćivanja razlike u visinama. Zglobna spojnica se može fiksirati pod određenim uglovima.

 • Primena nosača kablova na jednu navojnu šipku pomoću središnjeg nosača.

 • Montaža krivine vrši se na licu mesta. Regali se ubacuju (uvlače) u krivine, a spoj regala i krivina ostvaren je vijcima tipa PEKOM M6 x 12, bez dodatnih spojnica.

 • Montaža + račve i regala nosača kablova ostvarena je direktnom vezom pomoću torban vijaka tipa PEKOM M6 x 12 bez dodatnih spojnica.

 • Bočno usecanje regala i montaža ugradne račve vrši se na licu mesta. Ugradna račva na usečeni deo regala pričvršćuje se torban vijcima tipa PEKOM M6 x 12 bez dodatnih spojnica.

 • Keder guma se koristi kao zaštita od oštrih ivica prilikom sečenja regala brusilicom na licu mesta.

 • PNK poklopac montira se bez dodatnih vijaka i stezaljki jednostavnim klik sistemom. Vrlo je jednostavna i brza demontaža poklopca.

 • Montažom vertikalne ugradne račve postiže se efekat odlivnog levka po visini.

 • Bočno usecanje regala i montaža ugradne račve vrši se na licu mesta. Ugradna račva na usečeni deo regala pričvršćuje se torban vijcima tipa PEKOM M6 x 12 bez dodatnih spojnica.

 • Montaža krivine 90° i regala nosača kablova ostvaruje se putem vijaka tipa PEKOM M6 x 12, bez dodatnih spojnica.

 • Montaža T račve i regala nosača kablova ostvarena je pomoću torban vijaka tipa PEKOM M6 x 12, bez dodatnih spojnica.

 • Pričvršćivanje nosača kablova za konzolu vrši se torban vijcima PEKOM M6 x 12 i nazubljenim maticama M6.

 • Spoj regala podno-rotirajućom spojnicom za premošćivanje visinske razlike.